Opłata konferencyjna wynosi 950 złotych (z VAT) i obejmuje:

  • materiały konferencyjne (w tym numer specjalny czasopisma "Paragraf na Drodze"),
  • przerwy kawowe i obiady,
  • udział w spotkaniu towarzyskim.

Opłatę konferencyjną należy wnieść w terminie do dnia 30 września 2019 roku, przelewem na konto:

Odbiorca: Instytut Ekspertyz Sądowych
Numer rachunku: 80 1010 1270 0010 4913 9800 0000
BIC/SWIFT: NBPLPLPW

wpisując w polu tytułem: „Wypadki 2019” oraz imię i nazwisko uczestnika.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 1 października 2019 r. organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa.

XVI Konferencja - Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych
7 - 8 listopada 2019 r.