Zakład Badania Wypadków Drogowych

Instytutu Ekspertyz Sądowych
im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków
Tel. +48 126185763
https://www.ies.gov.pl

Komitet Organizacyjny i Naukowy
dr hab. inż. Wojciech Wach
dr inż. Jan Unarski
dr inż. Jakub Zębala
mgr inż. Piotr Ciępka
mgr inż. Adam Reza
mgr inż. Karol Kwieciński

XVI Konferencja - Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych
7 - 8 listopada 2019 r.